Kalite Politikaları

Bayrak Proje İnşaat olarak;

Ülkemize, iş ortaklarımıza, doğaya ve çalışanlarımıza, diğer bir ifade ile tüm çevremize karşı     sorumluluklarımızı yerine getirmek için:

Sürekli ve sürdürülebilir iyileştirme kültürünü benimsemiş tüm yönetim ve çalışanlarımızla kaliteden sorumlu olmayı,

İhtiyaç ve beklentileri karşılayan, sürekli en iyiye ulaşma hedefine paralel olarak, kalite anlayışının her alanda gerçekleştirilmesi ve kalitenin bir yaşam biçimi haline dönüştürülmesi ile çalışmayı,

Sürdürülebilir bir gelecek için birlikte çalıştığımız tüm tarafların ve içinde yer aldığımız toplumun karşılıklı yararını ve gelişimini gözetmeyi,

Kalite Yönetim Sistemimiz ’in gerekliliklerini en iyi şekilde uygulayarak süreçlerimizi etkin şekilde yönetmek, sürekli iyileştirme prensibini benimsemeyi,

Çevreye saygılı, çevre bilinci gelişmiş, küresel kaynakları koruma prensibi ile yasalar ve yönetmeliklere uygun çalışmayı,

Çağdaş Kalite Yönetimi prensibi ile Şirket hedefleri ve politikasının farkında olan, kalite bilinci gelişmiş çalışanlar için eğitime önem vermeyi,

Tedarikçi ve yüklenici iş ortaklarımız ile birlikte, karşılıklı iş birliği ve güven içerisinde çalışarak verimliliği arttırmayı,

Hizmet verdiğimiz kurum ve kuruluşların memnuniyetini en üst seviyede tutabilmek ve sürekliğini sağlamak amacıyla çözüm ortakları olmayı,  

Taahhüt ederiz..

©  Bayrak Proje İnşaat. Tüm Hakları Saklıdır.