ISG ve Çevre Politikaları


Bayrak Proje İnşaat olarak;

• İş sağlığı ve Güvenliği (İSG) ve Çevre Konuları ile ilgili tüm yasal gerekliliklere uymayı ve bunu şirket kültürünün parçası haline getirerek sürekli geliştirmeyi,

• İSG ve Çevre Politikalarını, periyodik olarak gözden geçirmeyi ve İSG ve Çevre ile ilgili konularda sürekli iyileştirme sağlamayı,

• Yüklenici iş ortaklarımızın, kanunlara, İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Yönetim Sistemlerinin yöntem ve ilkelerine uymalarını sağlamayı,

• Zamanında ve doğru risk analizi yaparak tehlikelerin önceden belirlenmesini ve ortadan kaldırılmasını sağlamayı,

• Çalışanları iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirmeyi, sürekli gelişim ilkesini benimsemeyi,

• İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tespit edilen kaynak ihtiyaçlarını zamanında ve eksiksiz olarak gidermeyi,

• Tüm iş güvenliği plan ve prosedürleri düzenli olarak gözden geçirmeyi ve gerekli değişimler uygulamayı,

• Çevre koruma faaliyetlerimizi sürekli iyileştirmek amacıyla çevre hedef ve programlarını belirlemeyi ve uygulamayı

Taahhüt ederiz.

©  Bayrak Proje İnşaat. Tüm Hakları Saklıdır.